Skapa och bjuda in gäster

Skapa och bjud in gäster

Gäster är kostnadsfritt i Vobbiz och du kan bjuda in hur många som vill. När du bjuder in en gäst innebär det att ni kan chatta, dela filer och ringa varandra via Vobbiz . En gäst kan vara en kund, samarbetspartner eller kanske en konsult

  • Klicka på kugghjulet nere till vänster
  • Välj din organisation (företagsnamn)
  • Klicka därefter på gästkonto – Gäst
  • Välj skapa gäst
  • Ange mailadressen till personen du ska bjuda in och välj vilken eller vilka kanaler hen ska få tillgång till
Vilka kan gästen chatta med?
  • En gäst får tillgång att skriva i kanalen eller kanalerna hen blivit inbjuden till
  • Gästen kan också direktchatta med dem som är medlem i kanalerna
  • Gästen kan inte chatta med andra användare i Vobbiz Chatten