Skapa chattkanaler

Skapa chattkanaler

För att skapa chattkanaler behöver du ha skapat minst ett team. En chattkanal hamnar under teamet du väljer. Exempelvis kan teamet Support ha kanalerna 1st line, 2n line och general.

  • Klicka på de tre prickarna till höger om Teamets namn
  • Klicka på Ny Kanal
  • Namnge och välj om den ska vara privat eller öppen
  • Klicka på spara

Psst! Du vet väl om att du även kan bjuda in gäster kostnadsfritt i Vobbiz team och chatta med dem